Choď na obsah Choď na menu
 


Známkové zeme

Popradčania na Stampexe

 

Predstavujeme Vám moderný zberateľský smer zameraný na zbieranie poštových známok a celistvostí známkových zemí. Tento zberateľský smer sa neustále rozvíja, o čom svedčí stúpajúci počet zberateľov, ako aj stúpajúci počet nových známkových zemí, resp. nezaradených už zaniknutých známkových zemí.

Základný podklad pre zbieranie známkových zemí vychádza z Filatelistického atlasu známkových zemí od autorov Ludvíka Muchu a Bohuslava Hlinku z roku 1971, 1978 a z roku 1985. Tento filatelistický atlas bol doplnený a je stále doplňovaný novými filatelistickým atlasmi z celého sveta , ktoré postupne od roku 1996 vydáva v Českej republike GEOPHILA - Doc. Ing. Jiřího Marka CSc.

 

Organizácia zberateľov známkových zemí na Slovensku

Po rozdelení ČSFR vznikla pri KTF ZSF samostatná odborná skupina s názvom Slovenská spoločnosť zberateľov známkových krajín celého sveta (SSZZK). Dnes funguje SSZZÚ - ASFE Slovakia ako virtuálny spolok. Jej čestným predsedom je súčasný predseda ZSF Miroslav Ňaršík, odborná komisia pracuje naďalej pod vedením Petra Valdnera, ktorý je súčasne výkonným tajomníkom, novovytvorenú technickú komisiu vedie Vojtech Jankovič, organizačnú komisiu vedie Július Balogh. Praktickú činnosť vyvíjajú členovia SSZZÚ - ASFE Slovakia naďalej aj ako individuálni členovia Geofily, ktorá je nástupcom Geografilatelie, najmä poskytovaním článkov do „Zpravodaja”, známok do aukcií a organizovaním spoločných medzištátnych stretnutí.


Otvorenie novej sekcie zberateľov Známkových zemí a kolónii

 

Pri Klube filatelistov 54-17 Poprad sa zakladá nová sekcia zberateľov známkových zemí a kolónii. Prvé stretnutie zberateľov známkových zemí a kolónií sa konalo 14.1.2012 na filatelistickej Podtatranskej výmennej schôdzi organizovanej KF Poprad v čase od 7:00 do 12:00 v jedálni Stravex na Drevárskej 8 v Poprade. Sekcia zberateľov známkových zemí a kolónií pri Klube filatelistov v Poprade bude vedená Ing. Jánom Rušínom, Ing. Alojzom Gallom a Jánom Varholom z Popradu.

 

Termíny stretnutí pre rok 2015 sú :

14. marca 2015

16. mája 2015

19. septembra 2015

14. novembra 2015

Vždy počas konania Podtatranskej výmennej schôdze v Poprade, na Okružnej ulici 25 (Stredná odborná škola)

 

Hlavná činnosť novej sekcie zberateľov známkových zemí a kolónií bude :

  • združovať zberateľov známkových zemí a kolónii ( Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko ) hlavne pre oblasť stredného a východného Slovenska

  • možnosť predávať alebo vzájomne si vymieňať medzi zberateľmi na schôdzkach známkové zeme

  • vymieňať si skúsenosti pri zbieraní známkových zemí

  • možnosť zapožičať si filatelistické atlasy Geophila

  • spoločné organizovanie zahraničných návštev filatelistických výstav (STAMPEX LONDYN, PHILATEX...)


Každá nová informácia na schôdzkach, pripomienky, nové návrhy ku zbieraniu známkových zemí budú zozbierané a pravidelne po každom stretnutí zaslané elektronickou poštou každému členovi sekcie zberateľov známkových zemí a kolónií. Jednorazový vstupný členský príspevok pre nečlenov KF 54-17 Poprad je 5,- eur.

Ján Varhol