Josef Rančák preberá Ďakovný list pre KF Poprad 22.10.201