Choď na obsah Choď na menu
 


O nás

Klub filatelistov 54-17 Poprad už desaťročia združuje filatelistov z Popradu a okolia. Jeho história siaha do medzivojnového obdobia a patrí k najstarším filatelistickým klubom na Slovensku. Členovia klubu sa stretávajú každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci od 16:00 v zasadačke pošty Poprad 2 na železničnej stanici. Štyrikrát do roka organizuje klub Podtatranské filatelistické výmenné schôdzky. Klub od marca 2014 vedie Rastislav Ovšonka. V súčasnosti má klub 21 riadnych členov a približne rovnaký počet sympatizantov.

Pri príležitosti konania súťažnej filatelistickej výstavy POPRADFILA 2012 vydal náš klub pubikáciu Klub filatelistov v Poprade (od začiatkov po súčasnosť). V publikácii sú viaceré nové informácie z histórie klubu, ktoré doteraz neboli známe nielen širokej verejnosti, ale ani mnohým z nás. V prípade záujmu, kontaktujte nás na klubvej schôdzi alebo na niektorom z kontaktov uvedených na úvodnej stránke.

Súčasťou publikácie je aj obrazová príloha v elektronickej podobe, kde približujeme rôzny filatelistický materiál z Popradu a okolia, ktorý vznikol za uplynulých takmer 20 rokov z iniciatívy Klubu filatelistov v Poprade alebo sa jeho členovia podieľali na ich príprave a propagácii: Celiny 1994-2000 a Celiny 2001-2011.

V roku 2000 vydal náš klub pre vnútornú potrebu členov publikáciu "75 rokov organizovanej filatelie v regióne Poprad". Ide o kolektívne dielo pod vedením Ladislava Stanka. V knižke sú uverejnené poznatky z histórie klubu, ktoré boli v tom čase známe. Niektoré z vtedy publikovaných informácií sú už prekonané novými poznatkami. Keďže knižná verzia už nie je k dispozícii, zverejňujeme ju v elektronickej podobe. Textová časť sa kompletne zhoduje s tlačenou verziou z roku 2000. Vďaka spolupráci popradských a kežmarských filatelistov sa nám podarilo získať aj väčšinu pečiatok a celistvostí, ktoré tvorili obrazovú prílohu publikácie.

 75 rokov organizovanej filatelie v regióne Poprad

Jeden z najúspešnejších rokov popradskej filatelie je rok 2006. V tom roku, v dňoch 24. februára až 4. marca sa uskutočnila historicky prvá súťažná filatelistická výstava v Poprade. Bola to výstava III. stupňa Popradfila 2006 vo výstavných priestoroch Tatranskej galérie na Alžbetinej ulici. Následne sa v Poprade v dňoch 8. až 18. marca 2006 uskutočnila aj mládežnícka súťažná výstava. Obe podujatia sa uskutočnili pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Poprad. Významným dňom pre popradských filatelistov bol aj 17. február 2006. Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Poprad vydala Slovenská pošta výplatnú známku Poprad. Bola to vôbec prvá poštová známka venovaná mestu Poprad.

Takmer symbolicky je posledných 15 rokov popradskej filatelie spojené aj s konaním Podtatranských výmenných schôdzok alebo zberateľských búrz, ktoré organizuje popradský Klub filatelistov. Prvá sa uskutočnila už 24. novembra 1996. Až do roku 2006 sa konali dvakrát ročne. V rokoch 2007 a 2008 trikrát ročne a od roku 2009 sa konajú štyrikrát do roka. Až do roku 2009 sa schôdzky konali v priestoroch Stredného odborného učilišťa stavebného na Okružnej ulici. Posledné dva roky sa konajú v jedálni Stravex na Drevárskej ulici.

Za posledných 15 rokov sa popradskí filatelisti podieľali na príprave inaugurácií viacerých poštových známok nielen v samotnom meste, ale aj v blízkom okolí, hlavne vo Vysokých Tatrách: 19. Svetová zimná univerziáda a 4. EYOD (1999), EUROPA: Tatranský národný park (1999), EUROPA: Studenovodský vodopád (2001), Umenie: Majster Ján: Zvestovanie Panne Márii (2003), Technické pamiatky: Tatranský omnibus (2004), Poprad (2006). Každá inaugurácia poštovej známky v regióne predstavuje pre filatelistu malý sviatok. Samostatnú časť by si vyžiadali príležitostné poštové pečiatky, ktorých sa za toto obdobie používalo v Poprade a blízkom okolí niekoľko desiatok.

Popradskí filatelisti sa zapájali aj v minulosti do vystavovateľskej činnosti. Uvádzame niektoré z úspechov našich členov:

Na Krajskej podtatranskej výstave vo Svite v roku 1981 získal Popradčan Jozef Jenčík za exponáty venované známkam ČSSR veľkú postriebrenú medailu a veľkú bronzovú medailu. Na národnej výstave Slovensko 1983 získal Jozef Jenčík za exponát Egypt v dobách faraónov veľkú postriebrenú medailu.

V roku 2005 získalo Slovensko a osobitne Ing. Josef Rančák diplom od sekcie maximafílie FIP za najkrajšiu analogickú pohľadnicu na svete (best Maximum Card world competition) za rok 2004. Išlo o CM Tatranský omnibus.

Na výstave Popradfila 2006 získal Ján Denk za exponát "Čo prezradia známky o Antarktíde? Veľa!!!" pozlátenú a za exponát "Štátoprávne usporiadanie Sovietskeho zväzu" veľkú striebornú medailu. Na výstave Galafila 2007 v Galante za exponát "Zástavy členských štátov OSN" bronzovú medailu. Strieborné a bronzové medaily získal Ján Denk za exponáty "Čo prezradia známky o Antarktíde? Veľa!!!" a "Štátoprávne usporiadanie Sovietskeho zväzu" aj na výstavách Tirnavia 2008, Slovensko 2009 a Glogów 2010. Oba exponáty autor vytvoril na CD nosiči.

Rastislav Ovšonka s knihou Tatranské motívy na poštových známkach získal na výstavách Košice 2009 a Glogów 2009 v Poľsku pozlátené medaily, na výstave Antverpia 2010 v Belgicku postriebrenú medailu, vo Vysokom Mýte 2011 pozlátenú medailu a na domácej výstave II. stupňa Popradfila 2012 získal veľkú pozlátenú medailu.

Na filatelistickej výstave Nitra 2011 získali naše Klubové zvesti 1-2/2011 striebornú medailu.

Na výstave II. stupňa Popradfila 2012 získala naša internetová stránka pozlátenú medailu. Za knižku Klub filatelistov v Poprade získal Rastislav Ovšonka striebornú medailu. Úspešne si počínala aj členka Klubu mladých filatelistov pri našom klube Nela Gloriková, ktorá pri svojej premiérovej účasti na výstave III. stupňa Popradfila 2012 za svoj exponát Tatry získala veľkú striebornú medailu.