Choď na obsah Choď na menu
 


POPRADFILA 2012

img_5161.jpg

V sobotu 6. októbra 2012 slávnostným Palmáre skončila súťažná filatelistická výstava POPRADFILA 2012.

Ďakujeme všetkým vystavovateľom, ktorí u nás predstavili výsledky svojej zberateľskej vášne. Osobitne ďakujeme tým, ktorí našli odvahu a vystavili svoje exponáty na výstave Popradfila 2012 po prvýkrát. Hodnotenie výstavnej poroty dáva viacerým z nich príležitosť postúpiť na výstavu vyššieho stupňa. Sme radi, že sme aspoň takto mohli pomôcť rozvoju slovenskej filatelie.

Ďakujeme členom výstavnej poroty Popradfila 2012 RNDr. Vojtechovi Jankovičovi, Ing. Andrejovi Tekeľovi,  PaedDr. Jozefovi Oškovi, Ing. Vladimírovi Mrvovi a Mgr. Františkovi Sopkovi.

Súťažná filatelistická výstava II. a III. stupňa POPRADFILA 2012 sa uskutočnila v dňoch 28. septembra až 6. októbra 2012 v Tatranskej galérii v Poprade. Ďakujeme p. riaditeľke Anne Ondrušekovej a celému kolektívu pracovníkov Tatranskej galérie za spoluprácu a ústretovosť pri organizovaní výstavy. Vďaka patrí aj darcom a sponzorom, ktorí pomohli k úspešnému zvládnutiu výstavy, osobitne Prešovskému samosprávnemu kraju, Slovenskej pošte a Zväzu slovenských filatelistov.

 

Palmáre

 

Katalóg Popradfila 2012

Pozvánka Popradfila 2012

Slovenská pošta výstave Popradfila 2012

V deň otvorenia výstavy, 28. septembra 2012, zriadila Slovenská pošta príležitostnú poštovú priehradku priamo v Tatranskej galérii, kde pošta Poprad 1 používala príležitostnú poštovú pečiatku (PPP). V deň otvorenia výstavy vydala Slovenská pošta prítlač POPRADFILA 2012 na celinovú obálku (COB) s natlačenou známkou "100 rokov parnej elektrárne v Poprade". Príležitostnú poštovú priehradku využili filatelisti aj v deň ukončenia výstavy, v sobotu 6. októbra 2012.

Organizačný výbor výstavy POPRADFILA 2012

Predseda: Rastislav Ovšonka

Tajomník: Ing. Jaroslav Lacko

Hospodár: Ing. Josef Rančák

Filatelistický odbor: Vladimír Lacko

Výstavný odbor: Štefan Bizub

Technický odbor: Ján Denk

Propagačný odbor: Ing. Alojz Gallo

Spoločenský odbor: Ing. Ján Marton

Členovia: Eduard Jelačič, Jaroslav Černý, Ing. Róbert Holl, Róbert Janíček, Ján Švikruha, Tibor Klug, Štefan Pitoňák, Peter Želonka, František Divok, Pavol Rusnačko

 

Vo Fotoalbume si môžete pozrieť fotogalériu nielen zo súťaže Popradfila 2012, ale aj z prvej súťažnej filatelistickej výstavy Popradfila 2006.